10 frågor om vad som kan ge en lite bättre måltid. Är du redo?

Kör igång!
Fråga 1/10
15
Hur många steg bör en vuxen människa gå varje dag enligt WHO (Världshälsoorganisationen)?
10 000 steg
8000 steg
6000 steg